Δημήτρης
Λιάγκας

Τεχνικό Γραφείο

Διπλωματούxος Μηxανικός
Χωροταξίας - Πολεοδομίας Π.Θ.
MSc Ε.Μ.Π.

Αξιόπιστες μελέτες με γνώμονα την ασφάλεια

Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Κινηθείτε έξυπνα και οικονομικά

Προάγετε την επιχείρησή σας με τον καλύτερο τρόπο