Net metering ή “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη”

Το ερώτημα που έχει γεννηθεί σε πολλούς από τη στιγμή που τα τιμολόγια ρεύματος εκτοξεύτηκαν, είναι το αν υπάρχει τρόπος να προστατευθεί ο καταναλωτής βάζοντας το δικό του φωτοβολταϊκό στη στέγη ή στην ταράτσα και εξαρτώμενος ελάχιστα ή καθόλου από τις εταιρείες ρεύματος.

Η απάντηση είναι ότι πράγματι, μπορεί να προστατευθεί, αρκεί, πρώτον, να επενδύσει κάποια χρήματα εξαρχής τα οποία θα τα αποσβέσει σταδιακά και, δεύτερον, να κάνει τη σωστή επιλογή.

Οι δυνατότητες που έχει είναι δύο:

  • Ένταξη στο πρόγραμμα “φωτοβολταϊκά στη στέγη”. Δηλαδή να βάλει ένα φωτοβολταϊκό έως 6 κιλοβάτ (μέχρι τόσο επιτρέπεται για οικίες) που θα πουλάει το ρεύμα στο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση, πληρώνει τον προμηθευτή του για το σύνολο του ρεύματος που καταναλώνει, στην τιμή που ισχύει κάθε φορά, και πληρώνεται για το ρεύμα που παράγει στην τιμή που έχει συμφωνήσει, δηλαδή (με βάση τα τωρινά ισχύοντα), με 87 ευρώ ανά Μεγαβατώρα για μια 20ετία.
  • Ένταξη στο πρόγραμμα για net metering. Δηλαδή να βάλει ένα φωτοβολταϊκό έως 10 κιλοβάτ, ανάλογα με τις ανάγκες του, και το ρεύμα που θα παράγει να το χρησιμοποιεί ουσιαστικά για αυτοκατανάλωση μέσω συμψηφισμού. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται συμψηφισμός ανάμεσα στην ενέργεια που κατανάλωσε η οικία και στην ενέργεια που παρήγαγε. Αν καταναλώθηκε περισσότερο ρεύμα από όσο παρήχθη, τότε πληρώνεται στον προμηθευτή η διαφορά, με βάση τα τρέχοντα τιμολόγια. Αν παρήχθη περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώθηκε, τότε το επιπλέον ρεύμα διοχετεύεται δωρεάν στο σύστημα.

Τι από τα δύο συμφέρει; Αν μιλάμε για σπίτι με κανονικές καταναλώσεις συμφέρει το net metering. Αν μιλάμε για σπίτι με μικρές καταναλώσεις, για παράδειγμα εξοχικό, συμφέρει το πρόγραμμα “φωτοβολταϊκά στη στέγη”.

Σε κάθε περίπτωση, η  εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στη στέγη είτε με τη μία μέθοδο είτε με την άλλη, δεν θα σε κάνει… πλούσιο, σίγουρα όμως θα είναι επικερδής. Το κέρδος με το πρόγραμμα “φωτοβολταϊκά στη στέγη” είναι πιο εύκολο να υπολογιστεί και είναι περίπου 5.800 ευρώ στην 20ετία.

Το κέρδος με το πρόγραμμα net metering ξεκινάει από τα 10.000 ευρώ περίπου στην 25ετία, με φυσιολογικές τιμές ρεύματος και με φυσιολογικές καταναλώσεις. Αν ένα σπίτι έχει πολύ μεγάλες καταναλώσεις ή εάν οι τιμές του ρεύματος συνεχίσουν να είναι τόσο υψηλές όσο είναι σήμερα, τότε το κέρδος με το πρόγραμμα net metering στην 25ετία μπορεί να είναι πολλαπλάσιο των 10.000 ευρώ.

Πώς λειτουργούν τα προγράμματα

Όπως προαναφέρθηκε, μέσω του προγράμματος «φωτοβολταϊκά στη στέγη», η παραγόμενη «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια εγχέεται στο σύνολό της στο δίκτυο, πωλούμενη για μία 20ετία με τιμή 87 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση του net-metering, το δίκτυο αξιοποιείται ουσιαστικά σαν μπαταρία, για την έγχυση της «πράσινης» ενέργειας που δεν καταναλώνεται τη στιγμή που παράγεται. Έτσι, η περίσσεια της παραγωγής του φωτοβολταϊκού, που εγχέεται, συμψηφίζεται σε ορίζοντα 3ετίας με την ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλώσει ο κάτοχος του συστήματος από το δίκτυο. 

Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, η τιμή πώλησης της παραγωγής στο πλαίσιο του προγράμματος «φωτοβολταϊκά στη στέγη» κάνει αυτή τη λύση να υπερτερεί στην περίπτωση οικημάτων που έχουν μικρή και σποραδική κατανάλωση, όπως π.χ. τα εξοχικά. Σε μία τέτοια περίπτωση, καθώς οι κιλοβατώρες που «καίγονται» στο οίκημα θα είναι λιγότερες από την παραγωγή του συστήματος, η επιλογή του net-metering θα σήμαινε πως ουσιαστικά θα χαρίζεται στο δίκτυο μεγάλο μέρος της παραγωγής. Επομένως, συμφέρει η αποζημίωση για τις «πράσινες» κιλοβατώρες. 

Αντίθετα, στην περίπτωση μιας κύριας κατοικίας, η οποία έχει μεγαλύτερη και συνεχή κατανάλωση, πλεονεκτεί το net-metering. Ο λόγος είναι πως οι κιλοβατώρες που «αποθηκεύονται» εμμέσως στο δίκτυο συμψηφίζονται με ενέργεια υψηλότερου κόστους, αφού αυτή χρεώνεται με τιμές λιανικής. Μάλιστα στη δεδομένη συγκυρία, όπου οι τιμές κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα, το κέρδος είναι ακόμη μεγαλύτερο και μειώνει δραστικά τον χρόνο απόσβεσης.  

Παράδειγμα net-metering

Ας υποθέσουμε ότι στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, για μία κατοικία με ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 4.500 κιλοβατώρες, επιλέγεται η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού ισχύος 3 κιλοβάτ. Το κόστος του συστήματος ανέρχεται σε 5.500 ευρώ, το οποίο θα παρήγαγε στην 25ετία περίπου 101.850 κιλοβατώρες. 

Με ενδεικτική τιμή στην οποία γίνεται ο συμψηφισμός στα 12 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, το φωτοβολταϊκό θα εξοικονομούσε στην 25ετία 15.618 ευρώ. Επομένως, το καθαρό κέρδος θα έφτανε τα 10.118 ευρώ. 

Δείκτης για το πόσο συμφέρουσα είναι μία απόδοση αποτελεί ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης επένδυσης (IRR on equity). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το IRR διαμορφώνεται σε 9,4%

Παράδειγμα φωτοβολταϊκού στη στέγη

Στην περίπτωση του προγράμματος «φωτοβολταϊκών στη στέγη», το λογικό είναι να εγκατασταθεί ένα σύστημα μέγιστης επιτρεπόμενης ισχύος (6 κιλοβάτ), ώστε να παράγεται και να πωλείται όσο το δυνατόν περισσότερο «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια. Το ενδεικτικό κόστος ενός τέτοιου συστήματος ανέρχεται σε 8.500 ευρώ, το οποίο στην 20ετία θα παράγει 164.010 κιλοβατώρες. 

Επομένως, με «ταρίφα» 87 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, η παραγωγή αυτή θα αποφέρει στον ιδιοκτήτη του έσοδα της τάξης των 14,269 ευρώ. Κάτι που σημαίνει ότι το κέρδος θα είναι 5.769 ευρώ. 

Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης επένδυσης (IRR) στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 5,6%.

Για τη σύγκριση της απόδοσης, και με τις δύο εναλλακτικές, μπορεί να ληφθεί υπόψη ότι το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος από νοικοκυριά διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο του 2021 στο 0,14%. Επίσης, ο μέσος πληθωρισμός 20ετίας (2000-2019) ανήλθε στο 1,9% και 25ετίας (1995-2019) στο 2,5%.

Επίσης, από το 1900 τα κέρδη από ακίνητα τοποθετούνται περίπου στο 4,8%. Το μεγαλύτερο μέρος των κερδών προέρχονται από ενοίκια, με την άνοδο της αξίας ακινήτων να περιορίζεται στο 1,3%. Αν μάλιστα αφαιρεθούν οι δαπάνες συντήρησης και ασφαλιστικών συμβολαίων, τότε οι απώλειες υπολογίζονται γύρω στο 2%.

Προφανώς οι αποδόσεις και ο χρόνος απόσβεσης είναι συνάρτηση του αρχικού κόστους (τι είδους εξοπλισμό θα βάλει κανείς, αν θα τοποθετήσει αντικεραυνικό ή όχι, σε τι απόσταση από κάποιο προμηθευτή-εγκαταστάτη βρίσκεται το σπίτι, κ.λπ.), από την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στην περιοχή, αλλά και από την κλίση και τον προσανατολισμό των φωτοβολταϊκών πλαισίων (η απόδοση διαφέρει αν το σύστημα μπει π.χ. σε κεραμοσκεπή με μη βέλτιστη κλίση και προσανατολισμό). Αν πάλι το φωτοβολταϊκό σύστημα συνδυαστεί με αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ψύξη της κατοικίας, τότε οι αποδόσεις βελτιώνονται και οι χρόνοι απόσβεσης μειώνονται.

Πηγή: energypress.gr

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *