Πολιτική Απορρήτου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας ορισμένων στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο επιθυμείτε) καθώς και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997, Π.δ. 207/1998, Π.δ. 7/2000 και αρ. 8 Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ) και ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με μόνη εξαίρεση όπου προβλέπεται από το νόμο στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις) διαφυλάσσοντας τον προσωπικό τους χαρακτήρα.

Η ιστοσελίδα μας διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας, στατιστικής και βελτίωσης του περιεχομένου και των παρεχομένων υπηρεσιών του. To γραφείο μας σέβεται την επιθυμία σας για προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο εφόσον εσείς εκουσίως τα καταχωρήσατε στα αντίστοιχα πεδία. Στην περίπτωση «συνδέσμων» (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, η ιστοσελίδα dliagkas.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση έχετε τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσετε μαζί μας και διαπιστώσετε την ύπαρξη προσωπικού σας αρχείου, να ζητήσετε τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.