Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Αναλαβάνουμε την αρχιτεκτονική πρόταση και σχεδιασμό για την νέα σας κατασκευή βάσει:

  • Των απαιτήσεων σε χώρους και των αναγκών που μας θέτετε
  • Των περιορισμών που θέτει το γήπεδο σε συνδυασμό με τους πολεοδομικούς περιορισμούς
  • Της επιθυμητής αισθητικής διαμόρφωσης όψεων και κατόψεων
  • Της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της άνετης διαβίωσης
  • Του βιοκλιματικού σχεδιασμού
  • Της εσωτερικής διαρρύθμισης των χώρων και των υλικών που επιλέγονται
  • Του περιβάλλοντος χώρου