ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Αδειών Δόμησης που αφορούν:
♦ Μονοκατοικίες (μόνιμες – εξοχικές – μεζονέτες)
♦ Πολυκατοικίες
♦ Βιομηχανικούς – βιοτεχνικούς χώρους
♦ Γραφεία – καταστήματα
♦ Ξενοδοχειακές μονάδες
♦ Χώρους αναψυχής

Ειδικές άδειες για:
♦ Αλλαγή χρήσης χώρων
♦ Νομιμοποιήσεις
♦ Επισκευές
♦ Κατεδαφίσεις
♦ Προσθήκες
♦ Ενισχύσεις
♦ Εργασίες μικρής κλίμακας
♦ Αποθήκες (αγροτικές – εμπορικές – βιοτεχνικές – επαγγελματικές)