ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών, τροποποιήσεις, διορθωτικές και μεταβολές παρέχοντας ταυτόχρονα συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε αυτούς τους τομείς διασφαλίζοντας την πολεοδομική ταυτότητα των ιδιοκτησιών για την μέγιστη και έγκυρη αξιοποίησή τους