Απρόσκοπτη λειτουργία

Πρόληψη βλαβών

Μέγιστη απόδοση του συστήματος

Ηλεκτρολογικός έλεγχος

 • Φωτοβολταϊκών πλαισίων
 • Στοιχειοσειρών
 • Αντιστροφέων (inverter)
 • Γειώσεων και καλωδιώσεων
 • Υποσταθμός Μ.Τ.
 • Ηλεκτρικών Πινάκων
 • Αντικεραυνικής προστασίας

Μηχανολογικός έλεγχος

 • Έλεγχος βάσης για τυχόν φθορές, οξείδωση
 • Έλεγχος σημείων σύνδεσης βάσης με γειώσεις
 • Έλεγχος σύσφιξης της βάσης
 • Έλεγχος στερέωσης πλαισίων

Θερμογράφηση

 • Φ/Β πλαισίων για εύρεση HOT SPOT ή καμένης διόδου
 • Inverter
 • Πινάκων και καλωδίων
 • Μετασχηματιστών
 • Συνδέσεις και Συνδεσμολογίες

Καθημερινός έλεγχος απόδοσης μέσω τηλεμετρίας

 • 24ωρη επιτήρηση της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης μέσω τηλεμετρίας
 • Άμεση διάγνωση σφαλμάτων
 • Γραμμή Υποστήριξης βλαβών

LIGHT

 • Καθημερινός έλεγχος απόδοσης μέσω τηλεμετρίας
 • Θερμογράφηση 1 φορά / έτος
 • Ενημέρωση για εντοπισμό βλαβών

BASIC

 • Ηλεκτρολογικός έλεγχος 1 φορά / έτος
 • Μηχανολογικός έλεγχος 1 φορά / έτος
 • Θερμογράφηση 1 φορά / έτος​
 • Καθημερινός έλεγχος απόδοσης μέσω τηλεμετρίας​

FULL

 • Ηλεκτρολογικός έλεγχος 2 φορές / έτος
 • Μηχανολογικός έλεγχος 2 φορές / έτος
 • Θερμογράφηση 2 φορές / έτος
 • Καθημερινός έλεγχος απόδοσης μέσω τηλεμετρίας
 • Πλύσιμο Φ/Β πάνελ με απιονισμένο νερό 1 φορά / έτος
 • Χλοοκοψία 1 φορά / έτος