Net metering

 • To Net Metering είναι το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Ενέργειας που επιτρέπει στους καταναλωτές να αυτοπαράγουν ηλεκτρικό ρεύμα με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων και να επωφελούνται οικονομικά συμψηφίζοντας με τη ΔΕΗ την ενέργεια που παράγουν με εκείνη που καταναλώνουν. Έτσι, μειώνονται σημαντικά οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ διατηρείται η επάρκεια και η σταθερότητα της τροφοδοσίας σε οποιεσδήποτε συνθήκες μέσω της ΔΕΗ  
 • Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο καταναλωτής παράγει περισσότερες κιλοβατώρες από αυτές που κατανάλωσε μέσα σε ένα έτος, το πλεόνασμα παρέχεται δωρεάν στο ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ αντίθετα αν παράγει λιγότερη ενέργεια από αυτή που κατανάλωσε πληρώνει μόνο τη διαφορά
 • Ουσιαστικά η συμφωνία επιτρέπει στον καταναλωτή να «αποθηκεύσει» στο δίκτυο το περίσσευμα ενέργειας που δημιουργεί για ένα έτος. Έτσι μπορεί, για παράδειγμα, να αξιοποιεί τη μεγάλη απόδοση των φωτοβολταϊκών συστημάτων κατά τους ηλιόλουστους καλοκαιρινούς μήνες, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του κατά τις περιόδους περιορισμένης ηλιοφάνειας

Virtual Net metering

 • Η εικονική αυτοπαραγωγή (Virtual Net Metering) επιτρέπει ό, τι ακριβώς και η απλή αυτοπαραγωγή, με τη διαφορά ότι δεν απαιτείται το φωτοβολταϊκό σύστημα να βρίσκεται εκεί που πραγματοποιείται η κατανάλωση (μετρητής ΔΕΗ). Δηλαδή ο φωτοβολταϊκός σταθμός αντιστοιχίζεται με έναν ή περισσότερους μετρητές κατανάλωσης σε απομακρυσμένες θέσεις  
 • Δικαίωμα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος αποκτούν και οι αγρότες της χώρας μας οι οποίοι μπορούν να τοποθετήσουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα σε μια αγροτική περιοχή και να καλύψουν τις ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις αγροτικές εγκαταστάσεις τους
 • Το κόστος της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας έχει μειωθεί τόσο ώστε πλέον συμφέρει να είμαστε όλοι “αυτοπαραγωγοί”
 • Eπίσκεψη και εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης
 • Εγκατάσταση συστημάτων από έμπειρους τεχνικούς
 • 24ωρη τεχνική υποστήριξη και άμεση εξυπηρέτηση
 • Εξεύρεση του ενδεδειγμένου χρηματοδοτικού προγράμματος κατά περίπτωση
 • Διαρκή παρακαταθήκη υλικών και ανταλλακτικών
 • Ετήσια συμβόλαια συντήρησης
 • Διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών υλοποίησης
 • Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι διαθέτουν χώρο (οικιακό ή επαγγελματικό) με ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ανεξάρτητα εάν διατηρούν οι ίδιοι την κυριότητα ή έχουν απλά τη νόμιμη χρήση ως μισθωτές
 • Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ξεχωριστής ένταξης διαμερισμάτων που βρίσκονται σε πολυκατοικίες, χωρίς την υποχρέωση της ένταξης όλου του κτιρίου όπως προέβλεπαν παλαιότερα προγράμματα Φωτοβολταϊκών

Από αυτό το μέτρο ωφελούνται Όλοι!

 • Στην Ελλάδα οι κατηγορίες καταναλωτών που επιβαρύνονται με υψηλότερες χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος είναι οι μικροί καταναλωτές χαμηλής τάσης. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών, των μικρών επιχειρήσεων και των αγροτών
 • Πολλαπλασιαστικά οφέλη έχουν και όσοι εγκατέστησαν αντλία θερμότητας ή ηλεκτρική θέρμανση. Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να μειώσει δραματικά το συνολικό κόστος ηλεκτροδότησης και θέρμανσης
 • Ο διαχειριστής του δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ),  εγκαθιστά ένα επιπλέον μετρητή για την ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό. Ο ενεργειακός συμψηφισμός γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού από τη ΔΕΗ η οποία εκδίδει και τα σχετικά παραστατικά. Οι συμβάσεις έχουν 25ετή διάρκεια
 • Οι επιχειρήσεις δεδομένου ότι έχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις ωφελούνται από την οικονομία κλίμακας που πετυχαίνουν λόγω της χρήσης μεγαλύτερων συστημάτων. Επιπλέον, μπορούν να αξιοποιήσουν μεγαλύτερες επιφάνειες για τη χρήση των φωτοβολταϊκών (έδαφος, παρκινγκ κ.α.) που τους επιτρέπουν, εκτός της αυξημένης παραγωγής, και μικρότερο κόστος εγκατάστασης ανά τ.μ.
 • Ταυτόχρονα, μπορούν να εντάξουν τις δαπάνες στο τρέχον πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ενώ μπορούν να επωφεληθούν περαιτέρω από την ανάκτηση του ΦΠΑ αλλά και τη μείωση του φόρου της επιχείρησης λόγω της ετήσιας απόσβεσης του συστήματος