Τα βήματα για τη δημιουργία του e-shop σας: 

  • Πρώτη επαφή με τον ενδιαφερόμενο
  • Εκτίμηση του κόστους και του χρόνου δημιουργίας
  • Συγκέντρωση και οργάνωση υλικού
  • Σχεδίαση του καταστήματος σε συνεννόηση με τον πελάτη
  • Διεξοδικός έλεγχος δομής και λειτουργίας e-shop
  • Παρουσίαση της δημιουργίας στον πελάτη
  • Βελτιστοποίηση λειτουργικότητας ηλεκτρονικού καταστήματος